- PRODLOUŽILI JSME AKCI 2+1 ZDARMA do 12.4. -

V našem oblečení jsou vaše děti v bezpečí

Každý rodič chce pro své dítě jen to nejlepší. Máme všichni přirozenou touhu chránit naše nejmenší a zajistit jim bezpečný a zdravý vývoj. Proto je důležité, aby oblečení, které děti nosí každý den, nebylo zdrojem potenciálního nebezpečí. 

ekotex nove logo    1 oeko-tex staré logo-Photoroom

 Foto Crawler - V roce 2022 společnost  Oeko-tex změnila logo - do roku 2024 je možné se setkat s novější (vlevo) i starší verzí loga (vpravo).

 

Šijeme pro vás oblečení pouze z certifikovaných materiálů; certifikací prošly nejen všechny látky, ale také nitě, lemovací gumy, zipy, knoflíky, patenty, etikety a veškeré další komponenty, které do výrobku vstupují a jsou jeho součástí.

  

Naprostým základem je pro nás Certifikát OEKOTEX Standard 100. Je jedním z nejuznávanějších certifikačních systémů pro textilní výrobky na světě. Tento standard poskytuje záruku, že textilní výrobky neobsahují žádné škodlivé látky a splňují přísné normy týkající se lidského zdraví. Certifikace OEKOTEX Standard 100 je důležitým nástrojem pro spotřebitele i výrobce, kteří chtějí zajistit bezpečnost a kvalitu svých textilních výrobků.

Jedná se o nezávislý certifikační systém pro textilní výrobky, který byl zaveden v roce 1992. Jeho hlavním cílem je ochrana zdraví spotřebitelů a minimalizace rizika způsobeného použitím škodlivých látek ve výrobcích denní spotřeby, jako jsou oblečení, ložní prádlo, polštáře, hračky a další textilní výrobky. OEKOTEX provádí testování na více než 300 škodlivých látek, včetně pesticidů, těžkých kovů, formaldehydu a azobarviv.

 

Pro získání certifikace musí výrobci splnit přísné požadavky a podrobit své výrobky komplexnímu testování provedenému nezávislými laboratořemi. Tyto testy zahrnují analýzu použitých materiálů, barviv a chemikálií, jakož i testování konečných výrobků na přítomnost škodlivých látek. Certifikace se uděluje pouze výrobkům, které splňují stanovené limity a standardy pro bezpečnost a kvalitu.

 

ekotex staré logo 

Foto Crawler

 

Další pro nás důležitou certifikací je GOTS-"Global Organic Textile Standard", která se týká organických vláken.

Jedná se o mezinárodně uznávaný standard pro zpracování textilu vyrobeného z organických vláken. Tento standard určuje požadavky na ekologickou produkci textilu od začátku až do konce dodavatelského řetězce, včetně sběru surovin, ekologické zpracování, etiketování a distribuce výrobků zejména pro oblečení, domácí textil a osobní péči. GOTS je zaměřen na zajištění vysoké úrovně environmentálních a sociálních standardů v celém procesu výroby textilu.

2 gots 

Foto Crawler

 

V neposlední řadě jsou materiály, ze kterých vyrábíme, podrobeny testům v Textilním zkušebním ústavu, jehož historie sahá až do roku 1927, kdy byl v Liberci otevřen Výzkumný ústav textilní. Jedná se o organizaci, která se zabývá testováním, certifikací a hodnocením výrobků, materiálů, zařízení a technologií v souladu s příslušnými technickými normami a požadavky. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby výrobky splňovaly příslušné standardy kvality a bezpečnosti.

 

20240312_084411

Foto Crawler

 

Další certifikace, se kterými se můžete setkat jsou:

  1. Bluesign: zaměřuje se na udržitelnost v textilním průmyslu. Zahrnuje kontrolu používaných látek, procesů výroby a vlivu na životní prostředí.

  2. Fair Trade Certified: se zaměřuje na sociální odpovědnost v textilním průmyslu, zajišťuje, že pracovníci dostávají spravedlivou mzdu a pracují v bezpečných podmínkách.

  3. Cradle to Cradle Certified: Tento certifikát se zaměřuje na udržitelnost a recyklaci výrobků. Zahrnuje hodnocení výrobkového cyklu od výroby až po konečnou likvidaci.

  4. ISO 9001 (Management kvality): I když není specificky zaměřen na textil, ISO 9001 je obecná norma pro řízení kvality, která se používá v různých odvětvích, včetně textilního průmyslu.

 

Textilní obor se překotně rozvíjí a je pro nás důležité a nezbytné sledovat nové trendy v materiálech a v technologii výroby. Stále přicházíme s novinkami, nepodléháme však módním trendům za každou cenu. Je pro nás prioritou, aby všechny materiály, které jsou nedílnou součástí našeho oblečení, splňovaly ekologickou produkci textilu a to od začátku až do konce dodavatelského řetězce.