CRAWLER (https://www.crawler-shop.cz/de/)

Miminka

Kompletní sortiment pro nejmenší z prémiových materiálù.

prohlédnout

Kluci a holky

Funkèní a volnoèasové obleèení od ponožek po mikiny

prohlédnout

Muži

Funkèní obleèení na každý den

prohlédnout

Ženy

Funkèní a praktická móda pro každou pøíležitost.

prohlédnout

 

CRAWLER ORIGINÁL

Výroba na zakázku pro nás zaèíná individuálním pøístupem k Vašim pøedstavám a potøebám. Konfigurátor zakázkové výroby Vám umožní stát se na chvíli módním návrháøem a obléknout své dìti dle vlastního vkusu a pøání.

STAÒTE SE MÓDNÍ NÁVRHÁØKOU

Body nebo overaly v neomezené kombinaci barev. Navrhnìte si vlastní kousek.

Navrhnout

 

NAŠE VÝZVY

Jsme èeská firma vracející se k tradicím a nabízející poctivou ruèní práci. Nejdùležitìjším bodem naší firemní filozofie je staré dobré rèení „ Nᚠzákazník, nᚠpán“. Snažíme se poskytovat tak kvalitní a profesionální služby, aby uspokojily i toho nejnároènìjšího zákazníka. Podívejte se, jaké výzvy jsme si dali a jak se nám je daøí naplòovat.

Hra

Pohodlí vašich dìtí je zajištìno díky promyšleným støihùm a použitým materiálùm.

Spánek

Od bìhání venku, pøes zimní radovánky až do spokojeného ulehnutí do pelíšku. Široká variabilita využití.

Dobrodružství

Skvìlá dobrodružství lze zažít za každého poèasí. Vyrábíme funkèní a praktické obleèení.

Pøíroda

Respekt k pøírodì a lidem. Dbáme na výrobní procesy dle principù eco friendly a fair trade.

 

powered by Internetový obchod Ordis e-shop Sitemap Erklärung zur Barrierefreiheit klassische Version mobile Version