Kategorie
CRAWLER (https://www.crawler-shop.cz/de/)

Erklärung zur Zugänglichkeit

Jak zvìtšit text?

Dnes nejpoužívanìjší prohlížeèe (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari) podporují Ctrl + +/- nebo Ctrl + posun koleèkem myši.

Tisk

Pro tisk stránek je vytvoøen speciální tiskový styl. Stránky mùžete tisknout pomocí internetového prohlížeèe nebo pomocí odkazu "tisk", který se nachází v patièce každé stránky.

Klávesové zkratky

Tento internetový obchod podporuje jednotné klávesové zkratky. Navíc mùžete používat klávesové zkratky 5-7 (nákupní košík, pøihlášení/odhlášení, registrace).

Jak používat klávesové zkratky?

Internet Explorer: Levý alt + Shift + èíslo klávesové zkratky, poté je tøeba potvrdit akci klávesou Enter.
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari: Levý alt + Shift + èíslo klávesové zkratky.
Opera: Shift + Esc + èíslo klávesové zkratky.

Kontakt

V pøípadì jakýchkoliv problémù s pøístupností obsahu èi funkèností tohoto internetového obchodu kontaktujte, prosím, spoleènost SOFICO-CZ, a.s. na adrese info@sofico.cz.

                                                        Lieferung Ihrer Bestellung per folgende Gesellschaften möglich:

                                                                    

 

 

Vytvoøilo SOFICO-CZ, a.s. Seitenkarte Erklärung über Zugänglichkeit klassische Version Mobilversion